Federacijos istorija

LIETUVOS RITINIO SPORTO FEDERACIJA

Kodas: 191948770
Įregistruota: 1997 m. rugsėjo 9 d. Tei singumo ministerijoje įsakymu Nr. 205 – V
Adresas: Žalgirio g. 15,  Vilkaviškis
Tel.: 8-615-12707
El. paštas: LRitinis@takas.lt
Prezidentas: Rimantas Diržius tel. 8-615-12707; 8-342-53419
Viceprezidentas: Povilas Rubinas tel.  8-616-38203 ;  8-448-49102

Ritinis buvo vienas populiariųjų ir originaliųjų lietuvių liaudies žaidimų. Senovėje jį žaisdavo, ne tik piemenėliai, bet ir suaugę vyrai.

Ritinio aprašymas aptinkamas XVII a. rašytiniuose šaltiniuose. Savo raštuose mini ritinio žaidimą S. Daukantas, pažymėdamas, kad “Ritinis buvo lietuvių jaunuomenės, kalnėnų ir žemaičių, kaipo didžiausia karo mokslinyčia…”. M. Valančius “Palangos Juzėje” aprašo daugiau kaip penkiasdešimt liaudies žaidimų, jų tarpe ir ritinį: “Sustojo mūsų keturi iš vieno galo, keturi iš antro, kaip droš kuris su ritmuša, ritinis lekia brumzdamas. Patol vargšas negavo atilsio, pakol nepersprogo…”.

Ritinis buvo daromas iš ruplėto beržo ir apkaustomas metaliniu lankeliu. Seinuose, Molėtuose,Užventyje, Kupiškyje, Tauragėje jis dar ir dabar vadinamas “ripka”. Klaipėdos krašte lietuviai jį vadino “rifle”, leipalingiečiai – ritule, igliaukiečiai – ritiniu, o pietryčių Lietuvoje – “katilka”.

XIX a.pabaigoje ir XX a. pirmojoje pusėje, sodžiams pradėjus skirstytis į viensėdžius, šio kolektyvinio liaudies žaidimo populiarumas sumažėjo.

Iš vieškelių perkelti ritinį į stadioną pirmą ryškesnį bandymą padarė kūno kultūros mokytojas Karolis Dineika. 1923 m. jis apibendrino ritinio taisykles, nustatė komandų žaidėjų skaičių (septynis) ir žaidimą perkėlė į futbolo aikštę. Tuo metu pasirodė ir jo knygelė “Vilniaus ripka”. Buvo bandyta žaisti Kaune. Ritinys žaistas ir per Suvalkijos moksleivių olimpiadas Vilkaviškyje (1924 m.), Prienuose (1926 m.) bei kitur. Vis dėlto tada jis plačiau neprigijo. Nustelbė kamuolys.

Pokario metais šį žaidimą atgaivino V. Steponaitis. 1956 m. jis patobulino ritinio žaidimo taisykles ir išleido knygelę: “Lietuvių liaudies žaidimas ritinis”, kurioje buvo šio žaidimo taisyklės ir metodiniai nurodymai. V. Steponaičio iniciatyva buvo pagaminta sintatinės gumos ritinių ir surengtos pirmosios ritinio atgimimo rungtynės. Jos įvyko 1957 m. vasarą Vilniuje tarp Kauno ir Vilniaus rinktinių, respublikinio festivalio metu. Tais pačiais metais ritinio rungtynės buvo surengtos Lazdijų, Skaudvilės, Vilkaviškio ir kai kurių kitų rajonų festivaliuose.

Žaidimas patraukia savo judrumu, sportinės kovos atletizmu, ugdo drąsą ir orientaciją, jam nereikia ypatingų bazių ir brangaus inventoriaus.

Pirmosios respublikos ritinio pirmenybės įvyko 1961 m. rugsėjo 13 – 15 d. Vilniuje “Spartako” stadione. Dalyvavo Vilniaus, Kauno, Kapsuko, Kupiškio, Pagėgių ir Plungės komandos.

Dabar ritinis žaidžiamas tik Lietuvoje, futbolo aikštėje. Žaidžia dvi komandos po 7 žaidėjus, du kėliniai po 20 min. gryno laiko. Ritinio – kieto gumos disko – skersmuo 17-18 cm, storis – 2.5 cm, svoris 600 – 700 g. Ritmuša ( lazda) riestu galu, ne ilgesnė kaip 150 cm, riesto galo ilgis ne daugiau kaip 40 cm ir jis neplatesnis kaip 10 cm (vartininko iki 15 cm). Žaidimo tikslas – išritinti ritinį per varžovų ginamą aikštės galinę liniją (vienas taškas) arba įritinti į vartus (trys taškai). Laimi komanda, surinkusi daugiausia taškų. Ritinis ridenamas (metamas) link varžovų komandos, oru skriesti gali ne daugiau kaip 10-12 metrų. Ridenamo ritinio greitis siekia 30-35 m/s. Stabdyti ritinį galima tik ritmuša, o kai ritinys pilnai nesustabdomas ritmuša, galima stabdyti bet kuria kūno vieta. Sustabdžius ritinį, per 10 sek. būtina jį ridenti atgal. Vartininkas – vartininko aikštelėje (20 m. nuo galinės linijos) gali sustabdyti ritmuša arba bet kuria kūno vieta, kitoje aikštės vietoje kaip eilinis žaidėjas. Jeigu komanda prasižengia, baudinys metamas iš prasižengimo vietos, o jeigu pražanga įvyksta vartininko aikštelėje metamas baudinys į vartus nuo 16 metrų ( du taškai).

Tradicinės varžybos ir renginiai: Lietuvos suaugusių, veteranų,  ir jaunių pirmenybės, federacijos taurės varžybos, “Platelių”, „Aukštaičių“, „V. Steponaičio“ ir “Suvalkijos” taurių varžybos. Dabar ritinį žaidžia apie 200 sportininkų, Plungės, Vilkaviškio, Kauno, Kupiškio, Šiaulių miestuose ar rajonuose. Pagrindinės varžybos vykdomos Vilkaviškio, Plungės, Kauno, Šiaulių ir Kupiškio miestų stadionuose.

Ritinio sporto populiarinimui daug nusipelnė organizatoriai B.Čiutys, P. Stakionis, S. Mikašauskas (Plungė), F.Paškevičius (Vilnius), J.Kasparaitis (Vilkaviškis), R.Galinis ( Kupiškis) ir žaidėjai P. ir V. Rubinai, J. Mostys, J. Sideravičius, E. Zaniauskas, A. Jedenkus (Plungė), V.Janulionis (Kupiškis), J.Karpavičius, J. Mikulis (Vilkaviškis).

Lietuvos ritinio sporto federacijos istorija

1958 m. įkurta Lietuvių liaudies žaidimų federacija (pirmininkas Karolis Dineika), jos sudėtyje buvo ritinio sportas, kuriam vadovavo pirmininko pavaduotojas Vytautas Steponaitis. Ritinio sportui vadovavo: iki 1973 m. V. Riaubūnas, A. Aleksėjūnas ir B. Čiutys. 1973 m. įkurta Lietuvos ritinio federacija kuriai vadovavo: 1973 – 1980 m. R.Galinis, 1980 – 1983 B.Čiutys, 1983 – 1989 m. P. Stakionis. 1990 m. perregistruota Lietuvos ritinio federacija, kuriai 1989 – 1997 m. vadovavo prezidentas Stanislovas Mikašauskas. 1997 m. perregistruota į Lietuvos ritinio sporto federaciją (LRSF). Nuo 1997 m. LRSF vadovauja prezidentas Rimantas Diržius, viceprezidentas 1997 – 2000 m. Andrius Kaveckas, nuo 2000 m. viceprezidentas Povilas Rubinas, gen. sekretorius nuo 2003 – 2008 m. Petras Santackas.

Lietuvos ritinio sporto federacijos nariai

1. Vilkaviškio miesto ritinio sporto klubas “Žiedas”
Kodas: 191894276
Įregistruotas: 1995 10 20
Adresas: S.Nėries g. 1, Vilkaviškis
Vadovas: Rimantas Diržius
Tel.: 8-615-12707
2. Plungės rajono ritinio sporto klubas “Plateliai”
Kodas: 7011008
Įregistruotas: 1998 03 23
Adresas: Plateliai, Plungės raj.
Vadovas: Povilas Rubinas
Tel.: 8-616-38203
3. Kauno lietuviško ritinio sporto klubas “Aisčiai”
Kodas: 302039535
Įregistruotas: 2008 10 15
Adresas: Rimvydo g. 17a Kaunas
Vadovas: Edgaras Diržius
Tel.: 8-612-96552; 8-628-00059;
4. Šiaulių miesto ritinio sporto klubas “Vijolė”
Kodas: 4555996
Įregistruotas: 1999 06 23
Adresas: Tilžės g.55-47, Šiauliai
Vadovas: Ričardas Abelkis
Tel.: 8-610-01717
5. Ritinio sporto klubas “Alvito Širvinta”
Kodas: 302244312
Įregistruotas: 2008 11 11
Adresas: Kiršų g. 1 Alvitas Vilkaviškio r.
Vadovas: Martynas Kasperaitis
Tel.: 8-687-44994
6. Kupiškio ritinio sporto klubas „Aukštaičiai”
Kodas: 302642355
Įregistruotas: 2011 06 28
Adresas: Vilniaus g. 8 Kupiškis
Vadovas: Vidmantas Liubamirskas
Tel.: 8-611 33418

Ritinio teisėjai

Nacionalinė kategorija: Taryba

1. Povilas Rubinas (Plateliai) 1998 m. pirmininkas
2. Rimantas Diržius (Vilkaviškis) 1998 m. narys
3. Artūras Povilaitis (Vilkaviškis) 2000 m. narys
4. Ričardas Abelkis (Šiauliai) 2003 m. narys
5. Martynas Kasperaitis (Vilkaviškis Alvitas) 2008m. narys
6. Edgaras Diržius (Kaunas) 2013 m. narys
7. Mindaugas Barišauskas (Kaunas) 2013 m. narys
8. Vidmantas Liubamirskas (Kupiškis) 2013 m. narys

I kategorija:

 1. Sigitas Jonutis (Plateliai) 2000 m.
 2. Sigvaldas Butrimas (Plateliai) 2000 m.
 3. Karolis Kurtinaitis (Vilkaviškis) 2000 m.
 4. Ramūnas Cicėnas (Vilkaviškis) 2000 m.
 5. Viktoras Lukavičius (Plateliai) 2003 m.
 6. Mindaugas Barišauskas (Kaunas) 2008 m.
 7. Tomas Rimas (Vilkaviškis Alvitas) 2008 m.
 8. Vilius Agliniškis (Vilkaviškis Alvitas) 2008 m.
 9. Vytenis Tamošiūnas (Kaunas) 2008 m.
 10. Vaclovas Rubinas (Plungė) 2013 m.
 11. Raimundas Galinis (Šiauliai) 2013 m.
 12. Sigitas Kurtinaitis (Vilkaviškis) 2013 m.
 13. Giedrius Auksoraitis (Vilkaviškis) 2013 m.
 14. Romualdas Įsoda (Vilkaviškis Alvitas) 2013 m.
 15. Vladimiras Belovas (Kupiškis) 2013 m.
 16. Kęstutis Mekšėnas (Kupiškis) 2013 m.
 17. Darius Neiberka (Vilkaviškis) 2013 m.

II kategorija:

 1. Rimantas Gintalas (Šiauliai) 2003 m.
 2. Rolandas Galinis (Šiauliai) 2008 m.
 3. Mindaugas Mažeika (Plateliai) 2008 m.
 4. Tautvydas Lukavičius (Pateliai) 2008 m.
 5. Deividas Aželskas (Vilkaviškis) 2008 m.
 6. Vygandas Gelžinis (Plateliai) 2013 m.
 7. Nerijus Bertašius (Plateliai) 2013 m.
 8. Gytis Eigirdas (Kaunas) 2013 m.
 9. Vytautas Rubinas (Kaunas) 2013 m.
 10. Aurimas Bačinskas (Vilkaviškis Alvitas) 2013 m.
 11. Virginijus Motūzas (Kaunas) 2013 m.

Nacionalinės kategorijos teisėjai gali būti skiriami varžybų vyr. teisėjais ir aikštės, šoniniais visų lygių varžybų teisėjais. I kategorijos teisėjai – respublikinėse varžybose šoniniais teisėjais; zoninėse, rajoninėse varžybose – vyr. teisėjais, aikštės ir šoniniais teisėjais. II kategorijos teisėjai – zoninėse varžybose šoniniais teisėjai; rajoninėse varžybose aikštės ir šoniniais teisėjais.(Nutarta Lietuvos ritinio sporto federacijos ataskaitiniame – rinkiminiame suvažiavime 2000 09 16 d.)

Bet kurios kategorijos teisėjams, neteisėjavusiems atitinkamo lygio ryngtynėms du ar daugiau metų teisėjo kategorija mažinama viena kategorija arba visai naikinama II kategorijos teisėjams. (Nutarta Lietuvos federacijos tarybos posėdyje 2008-09-20 d.)

Lietuvos ritinio čempionatai

 1. 1961 m. Plungė IIv. Vilnius III v. Kaunas
 2. 1962 m. Vilniaus “Šviesa” IIv. Plungė IIIv. Kauno “Atletas”
 3. 1963 m. Plungė IIv. Kauno “Atletas” IIIv. Trakai
 4. 1964 m. Kauno KKI II v. Vilniaus ,,Šviesa” III v. Plungės ,,Linų audiniai”
 5. 1965 m. Plungės “Linų audiniai” IIv. Plungės Kantaučių t.ū. IIIv. Kauno KKI
 6. 1966 m. Kauno KKI IIv. Plungės “Linų audiniai” IIIv. Plungės raj. Kantaučių t. ū.
 7. 1967 m. Plungės raj. Kantaučių t.ū. IIv. Kupiškis IIIv. Plungės “Linų audiniai”
 8. 1968 m. Plungės raj. Kantaučių t.ū IIv. Raseiniai IIIv. Trakai
 9. 1969 m. Plungės Kantaučių t.ū IIv. Bartkuškio hidromeliracijos tech. IIIv. Kupiškis
 10. 1970 m. Plungės raj. Kantaučių t.ū IIv. Raseiniai IIIv. Trakai
 11. 1971 m. Plungės DOG IIv. Kupiškis IIIv. Vilkaviškis
 12. 972 m. Plungės DOG IIv. Plungės raj. Kantaučių t.ū IIIv. Raseiniai
 13. 1973 m. Plungės “Melioratorius” IIv. Plungės DOG IIIv. Trakai
 14. 1974 m. Kupiškio “Aukštaitis” IIv. Plungės DOG IIIv. Plungės “Melioratorius”
 15. 1975 m. Plungės DOG IIv. Kupiškio “Aukštaitis” IIIv. Plungės “Melioratorius”
 16. 1976 m. Plungės DOG IIv. Kupiškio “Aukštaitis” IIIv. Plungės MSMV
 17. 1977 m. Kupiškio “Aukštaitis” IIv. Vilkaviškio “Kooperatininkas” IIIv. Plungės DOG
 18. 1978 m. Kupiškio “Aukštaitis” IIv. Plungės DOG IIv. Vilkaviškio “Kooperatininkas”
 19. 1979 m. Plungės DOG IIv. Plungės “Minija” IIIv. Vilkaviškio “Kooperatininkas”
 20. 1980 m. Plungės DOG IIv. Kupiškio “Žaibas” IIIv. Vilkaviškio “Kooperatininkas”
 21. 1981 m. Plungės DOG IIv. Plungės “Minija” IIIv. Kupiškio “Žaibas”
 22. 1982 m. Plungės DOG IIv. Plungės “Minija” IIIv. Klaipėdos „Audra”
 23. 1983 m. Plungės DOG IIv. Vilkaviškio “Kooperatininkas” IIIv. Plungės “Minija”
 24. 1984 m. Plungės DOG IIv. Kupiškio “Nemunas” IIIv. Vilkaviškio “Kooperatininkas”
 25. 1985 m. Plungės DOG IIv. Kupiškio “Aukštaitis” IIIv. Plungės „Žemūtechnika”
 26. 1986 m. Plungės Platelių kol IIv Vilkaviškio “Kooperatininkas” IIIv Plungės „Žemūtechnika
 27. 1987 m. Plungės “Minija”IIv. Plungės raj. Platelių kol. IIIv. Plungės „Žemūtechnika”
 28. 1988 m. Plungės raj Platelių kol. IIv. Plungės DOG IIIv. Vilkaviškio “Kooperatininkas”
 29. 1989 m. Plungės raj Platelių kol. IIv. Vilkaviškio “Kooperatininkas” IIIv. Plungės DOG
 30. 1990 m. Nevyko
 31. 1991 m. Vilkaviškio “Kooperatininkas” IIv. Plungės Platelių kol. IIIv. Plungė
 32. 1992 m. Plungės raj. Plateliai kol. IIv. Plungė IIIv. Vilkaviškio “Kooperatininkas”
 33. 1993 m. Plungės raj. Plateliai kol. IIv. Vilkaviškio “Kooperatininkas” IIIv. Plungė
 34. 1994 m. Plungės raj. Plateliai kol. IIv. Vilkaviškio “Kooperatininkas” IIIv. Plungė
 35. 1995 m. Plungės raj. Plateliai IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Plungė
 36. 1996 m. Plungės “Žemaičiai” IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Plungės “Plateliai”
 37. 1997 m. Plungės “Plateliai” IIv. Plungės “Žemaičiai” IIIv. Vilkaviškio “Žiedas”
 38. 1998 m. Vilkaviškio “Žiedas” IIv. Plungės “Žemaičiai” IIIv. Plungės “Plateliai”
 39. 1999 m. Plungės “Plateliai” IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Plungės “Žemaičiai”
 40. 2000 m. Plungės “Plateliai” IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Šiaulių “Vijolė”
 41. 2001 m. Plungės “Plateliai” IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Šiaulių “Vijolė”
 42. 2002 m. Plungės “Plateliai” IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Plungės “Žemaičiai”
 43. 2003 m. Plungės “Plateliai” IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Klaipėdos „Sendvaris”
 44. 2004 m. Plungės “Plateliai” IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Plungės “Žemaičiai”
 45. 2005 m. Plungės “Plateliai” IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Vilkaviškio “Alvitas”
 46. 2006 m. Plungės “Plateliai” IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Vilkaviškio “Alvitas”
 47. 2007 m. Plungės “Plateliai” IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Vilkaviškio “Alvitas”
 48. 2008 m. Vilkaviškio “Žiedas” IIv. Plungės “Plateliai” IIIv. Vilkaviškio “Alvitas”
 49. 2009 m. Plungės “Plateliai” IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Kauno „Aisčiai”
 50. 2010 m. Vilkaviškio “Žiedas” IIv. Plungės “Plateliai” IIIv. Vilkaviškio “Alvitas”
 51. 2011 m. Vilkaviškio “Žiedas” IIv. Plungės “Plateliai” IIIv. Vilkaviškio “Alvitas”
 52. 2012 m. Plungės “Plateliai” IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Vilkaviškio “Alvitas”
 53. 2013 m. Plungės “Plateliai” IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Vilkaviškio “Alvitas”

Ritinio jaunimo (21 m) čempionatai

 1. 1998 m. Plungės “Plateliai” IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Plungės “Žemaičiai”
 2. 2001 m. Vilkaviškio “Žiedas” IIv. Plungės “Žemaičiai” IIIv. Vilkaviškio “Atžala”
 3. 2012 m. Plungės “Plateliai” IIv. Kupiškio 1 komanda IIIv. Kupiškio 2 komanda
 4. 2013 m. Vilkaviškio “Alvito Širvinta” IIv. Kupiškio 1 komanda IIIv. Kupiškio 2 komanda

Ritinio jaunių (18 m) čempionatai

 1. 2002 m. Vilkaviškio ,,Žiedas“ IIv. Plungės ,,Plateliai” IIIv. Plungės ,,Žemaičiai”
 2. 2003 m. Plungės “Žemaičiai” IIv. Plungės “Pateliai” IIIv. Vilkaviškio “Žiedas”
 3. 2004 m. Plungės “Žemaičiai” IIv. Vilkaviškio r. Alvito I    IIIv. Vilkaviškio r. Alvito II
 4. 2008 m. Vilkaviškio r. Alvito  IIv. Vilkaviškio “Žiedas” III v. Kupiškio “Šaltinis”
 5. 2009 m. Vilkaviškio r.”Alvito Širvintos”  IIv. Plungės “Plateliai” III v. Kupiškio “Šaltinis”
 6. 2010 m. Plungės “Plateliai” II v. Kupiškio “Šaltinis” III v. Vilkaviškio r.”Alvito Širvinta”
 7. 2011 m. Plungės “Plateliai” II v. Kupiškio“Aukštaičiai” III v. Vilkaviškio ”Alvito Širvinta”

Ritinio jaunučių (16 m)čempionatai

 1. 2000 m. Klaipėdos “Dvariškiai” IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Plungės “Žemaičiai”
 2. 2001 m. Vilkaviškio “Žiedas” IIv. Plungės “Žemaičiai” IIIv. Klaipėdos “Dvariškiai”
 3. 2003 m. Vilkaviškio “Žiedas” IIv. Klaipėdos “Sendvaris” IIIv. Plungės “Žemaičiai”

Ritinio veteranų (virš 40 m) pirmenybės

 1. 2001 m. Plungės “Plateliai” IIv. Plungės rinktinė IIIv. Vilkaviškio “Žiedas”
 2. 2002 m. Plungės “Plateliai” IIv. Plungės rinktinė IIIv. Kupiškio rinktinė
 3. 2003 m. Plungės “Plateliai” IIv. Plungės MRSK “Žemaičiai” IIIv. Kupiškio r. Rinktinė
 4. 2004 m. Plungės “Plateliai” IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Plungės rinktinė
 5. 2005 m. Žemaitijos nac. parkas IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Plungės rinktinė
 6. 2006 m. Žemaitijos nac. parkas IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Kupiškio rinktinė
 7. 2007 m. Žemaitijos nac. parkas IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Plungės rinktinė
 8. 2008 m. Žemaitijos nac. parkas IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Kupiškio rinktinė
 9. 2009 m. Žemaitijos nac. parkas IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Kupiškio rinktinė
 10. 2010 m. Žemaitijos nac. parkas IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Kupiškio rinktinė
 11. 2011 m. Žemaitijos nac. parkas IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Kupiškio rinktinė
 12. 2012 m. Žemaitijos nac. parkas IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Kupiškio rinktinė
 13. 2013 m. Žemaitijos nac. parkas IIv. Vilkaviškio “Žiedas” IIIv. Kupiškio rinktinė

Federacijos taurės laimėtojai

 1. 1999 m. Plungės raj. “Plateliai”
 2. 2000 m. Plungės raj. “Plateliai”
 3. 2001 m. Plungės raj. “Plateliai”
 4. 2002 m. Plungės raj. “Plateliai
 5. 2003 m. Plungės raj. “Plateliai”
 6. 2004 m. Plungės raj. “Plateliai”
 7. 2005 m. Žemaitijos nac. parkas
 8. 2006 m. Žemaitijos nac. Parkas
 9. 2007 m. Žemaitijos nac. Parkas
 10. 2008 m. Vilkaviškio MRSK “Žiedas”
 11. 2009 m. Žemaitijos nac. Parkas
 12. 2010 m. Žemaitijos nac. Parkas
 13. 2011 m. Žemaitijos nac. Parkas
 14. 2012 m. Žemaitijos nac. Parkas
 15. 2013 m. Vilkaviškio MRSK “Žiedas”

5-ŲJŲ TAFISA PASAULIO SPORTO VISIEMS ŽAIDYNIŲ „ŠIAULIAI 2012“

LIETUVIŠKO RITINIO VARŽYBŲ NUGALĖTOJAI IR PRIZININKAI

Vieta:

 1. Vilkaviškio MRSK “Žiedas”
 2. Plungės RRSK “Plateliai”
 3. Kauno LRSK “Aisčiai”
 4. Vilkaviškio “Alvito Širvinta”
 5. Kupiškio “Aukštaičiai”
 6. Šiaulių “Vijolė”

Lietuvos neolimpinių sporto šakų jaunimo žaidynės

 1. 2000 m Plungės “Plateliai” IIv. Vilkaviškis IIIv. Šiauliai

Lietuvos sporto žaidynės, skirtos Lietuvos valstybės – karaliaus

Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui

 1. 2003 m. Vilkaviškio „Žiedas” IIv. Plungės „Plateliai” IIIv. Klaipėdos Sendvario pagr.mok