Nuostatai

TVIRTINU: ______________

LRSF prezidentas R. Diržius

2017 metų 56-ojo Lietuvos ritinio

čempionato nuostatai

1. Tikslas ir uždaviniai

1.1. Populiarinti ritinio sportą Lietuvoje

1.2. Kelti ritinio žaidėjų meistriškumą

1.3. Išaiškinti geriausią 2017 m. ritinio komandą

2. Čempionato vykdymo laikas ir pravedimo sistema

2.1. Lietuvos ritinio čempionatas vykdomas dviejų ratų sistema, per penkis turus. 2017 m. gegužės 13 d. Vilkaviškyje burtų keliu komandos gauna numerius ir žaidžia sekančia tvarka:

Vilkaviškis(1 turas) 2016 05 13-14 d. 1-6; 2-5; 3-4; 1-2; 6-4; 5-3;

Kupiškis(2 turas) 2016 06 10-11 d. 3-1; 2-6; 4-5; 2-3; 6-5; 1-4;

Kaunas (3 turas) 2016 07 08-09 d. 3-6; 4-2; 5-1; 3-4; 1-6; 2-5;

Kupiškis (4 turas) 2016 08 19-20 d. 5-3; 6-4; 1-2; 4-5; 2-6; 3-1;

Plungė(5 turas) 2016 09 09-10 d. 1-4; 6-5; 2-3; 5-1; 3-6; 4-2;

3. Dalyviai

3.1. 55-me ritinio čempionate dalyvauja: Žemaitijos nacionalinis parkas, Vilkaviškio MRSK „Žiedas“, Kauno RSK “Aisčiai”, Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazija, Kupiškio SK “Aukštaičiai” , Vilkaviškio “Alvito Širvinta”.

3.2. Kitiems sporto klubams ir ritinio komandoms čempionate leidžiama dalyvauti pagal pateiktas išankstines paraiškas (vienas mėnuo iki čempionato pradžios) ir federacijos tarybos sutikimu.

3.3. Komandos sudėtis – 11 žaidėjų ir treneris.

4. Čempionato vadovavimas, vykdymas, vietų ir nugalėtojų nustatymas

4.1. Ritinio čempionatą vykdo ir jam vadovauja Lietuvos ritinio sporto federacija.

4.2. Čempionato nuostatus ir vykdymo tvarką gali keisti tik federacijos taryba.

4.3. Čempionato rungtynės žaidžiamos pagal „Lietuviško ritinio varžybų taisykles“ 2004 m.

4.4. Čempionato rungtynes sudaro du kėliniai po 20 min. gryno laiko su 10 min. pertrauka.

4.5. Kiekvienas žaidėjas aikštėje turi turėti tvarkingą sportinę aprangą su numeriu, atitinkančiu įrašytą rungtynių protokole. Į protokolą leidžiama įrašyti ne daugiau kaip 11 žaidėjų, turinčių teisę dalyvauti rungtynėse.

4.6. Žaidėjų keitimas neribojamas. Leidžiamas atgalinis keitimas. Vienu metu galima keisti ne daugiau kaip du vienos komandos žaidėjus.

4.7. Už pergalę rungtynėse skiriami – 4 taškai, už lygiasias – 2 taškai, už pralaimėjimą – 1 taškas, už neatvykimą – 0 taškų.

4.8. Čempionato nugalėtojai nustatomi pagal didžiausią surinktų taškų sumą.

4.9. Surinkus vienodą taškų sumą dviem komandoms, vieta nustatoma pagal:

4.9.1. pergalių skaičių tarpusavio susitikimuose

4.9.2. įvarčių skirtumą tarpusavio susitikimuose

4.9.3. bendrą pergalių skaičių

4.9.4. bendrą įvarčių skirtumą

4.9.5. didžiausią įmestų įvarčių skaičių visuose susitikimuose

4.9.6. burtų keliu.

4.10. Surinkus vienodą taškų skaičių daugiau kaip dviem komandoms, vieta nustatoma pagal taškų skaičių tarpusavio susitikimuose. Esant šiems rodikliams vienodiems, vietos nustatomos pagal:

4.10.1. pergalių skaičių tarpusavio susitikimuose

4.10.2. įvarčių skirtumą tarpusavio susitikimuose

4.10.3. bendrą pergalių skaičių

4.10.4. bendrą įvarčių skirtumą

4.10.5. didžiausią įmestų įvarčių skaičių visuose susitikimuose

4.10.6. burtų keliu.

4.11. Komandos privalo turėti po du skirtingų spalvų sportinės aprangos komplektus. Aprangos spalvos pasirinkimo pirmenybė teikiama atvykusiai komandai. Žaidžiant abiems atvykusioms komandoms – burtų keliu.

4.12. Komandai neatvykus į varžybas, jai užskaitomas pralaimėjimas 0:7.

5. Teisėjavimas

5.1. Lietuvos ritinio čempionatą vykdo LRSF teisėjų taryba.

5.2. Ritinio čempionato vyr. teisėju skiriamas P. Rubinas (Plateliai, Plungė raj.).

5.3. Teisėjus rungtynėms skiria LRSF teisėjų taryba.

5.4. Pasibaigus rungtynėms, teisėjai per 24 val. privalo išsiųsti rungtynių protokolus LRSF ir pranešti varžybų rezultatus tel. mob. 8-615-12707, el. paštu; Lritinis@takas.lt.

5.5. Teisėjai, paskirti teisėjauti čempionato turui, negalintys atvykti į varžybas, praneša apie tai LRSF ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki varžybų pradžios.

5.6. Neatvykus teisėjui į čempionatą, vietinė komisija skiria savo aukščiausios kvalifikacijos teisėją.

5.7. Nedisciplinuotas trenerių elgesys, nesutikimas su teisėjo sprendimais ir t. t. baudžiamas aikštės žaidėjo pašalinimu 2 arba 5 minutėms. Nuobaudą atlieka kapitono nurodytas aikštės žaidėjas.

5.8. Esant ginčytinai situacijai, tik komandos kapitonas gali kreiptis į teisėją dėl priimto sprendimo. Teisėjas tuo atveju privalo greitai ir mandagiai išaiškinti susidariusią situaciją ir tęsti rungtynes.

5.9. Komandai savavališkai nutraukus rungtynes, jai užskaitomas pralaimėjimas 0:7.

5.10. Nesant medicinos personalo, teisėjas privalo nevykdyti varžybų.

6. Protestų padavimo tvarka

6.1. Komandos vadovas arba treneris, paduodantis protestą, privalo tuojau po rungtynių apie tai įspėti teisėjus ir varžovų komandos vadovą arba trenerį. Pareiškimą apie protestą bei motyvus treneris arba vadovas trumpai užrašo į rungtynių protokolą. Turo metu vyr. teisėjas priima galutinį sprendimą. Komandos vadovas arba treneris, nesutinkantis su vyr. teisėjo sprendimu per 24 valandas gali kreiptis į LRSF teisėjų tarybą.

6.2. Teisėjų taryba nepriima ir nesvarsto protestų, jeigu jie yra dėl neobjektyvaus teisėjavimo, pasiektų įvarčių.

7. Komandų priėmimo tvarka ir sąlygos

7.1. Komandos į varžybas vyksta savo lėšomis (kelionė, maitinimas, nakvynė).

7.2. Varžybų pravedimo bei teisėjavimo išlaidas padengia LRSF.

7.3. Atvykstančios komandos ir teisėjai, norintys gauti nakvynę, praneša apie tai miesto, rajono sporto tarybai arba priimančiai komandai ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki rungtynių dienos.

7.4. Turą priimanti komanda kartu su stadiono administracija privalo:

7.4.1. tinkamai paruošti ritinio aikštę, sutinkamai su ritinio taisyklėmis,

7.4.2. užtikrinti medicinos personalo budėjimą varžybų metu. Medicinos personalui už budėjimą rungtynių metu apmoka LRSF.

8. Paraiškų registracija

8.1. Komandos, dalyvaujančios čempionate, privalo iki 2017 04 14 užregistruoti paraiškas LRSF (Žalgirio 15, Vilkaviškis, tel. 8-615-12707 el.p.:LRitinis@takas.lt)

8.2. Paraiškos galioja esant klubo antspaudui, vadovo ir gydytojo parašui.

9. Apdovanojimas

Ritinio komandai, laimėjusiai pirmąją vietą, suteikiamas Lietuvos Respublikos čempiono vardas. Komanda apdovanojama LRSF diplomu ir prizu. Komandos žaidėjai, vadovas ir treneris apdovanojami I laipsnio diplomais ir medaliais. Komandos, užėmusios II ir III vietas, apdovanojamos atitinkamo laipsnio diplomais ir medaliais. Čempionato geriausi žaidėjai apdovanojami asmeninėmis dovanomis.

Žaidynių ir taurių varžybos vykdomos:

Po ture sužaistų čempionato rungtynių, pagal surinktus taškus komandos sustatomos į vietas nuo 1 iki 6.

Už pergalę rungtynėse skiriami – 4 taškai, už lygiasias – 2 taškai, už pralaimėjimą – 1 taškas. Surinkus vienodą taškų sumą komandoms, vieta nustatoma pagal 2017 m. 56 – ojo čempionato nuostatų 4 punktą.

Kitą dieną komandos užėmusio 5-6 vietas žaidžia dėl galutinės 5-6 vietos, užėmusios 3-4 dėl galutinės 3-4 vietos ir užėmusios 1-2 vietas dėl galutinės 1-2 vietos. (lygiųjų negali būti, žaidžiama pagal 2004 m. Lietuviško ritinio varžybų taisyklių 21 punktą)

TVIRTINU: ______________

LRSF prezidentas R. Diržius

2017 metų Lietuvos ritinio jaunimo atviro

čempionato nuostatai


1. Tikslas ir uždaviniai
1.1. Populiarinti ritinio sportą Lietuvoje.
1.2. Kelti ritinio jaunimo žaidėjų meistriškumą, ugdyti pamainą suaugusių ritinio komandoms.
1.3. Išaiškinti geriausias 2017 m. ritinio jaunimo komandas.
2. Čempionatų vykdymo laikas ir pravedimo sistema
2.1. Lietuvos ritinio jaunimo čempionatas vykdomas ratų sistema. Čempionatas vyks rugpjūčio 26-27 dieną Plungėje.
3. Dalyviai
2. 3.1. Lietuvos ritinio jaunimo čempionate dalyvauja: Žemaitijos nacionalinis parkas, Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazija, Kupiškio SK “Aukštaičiai” , Vilkaviškio “Alvito Širvinta”.
3.2. Ritinio jaunimo čempionate gali dalyvauti asmenys gimę 1996 metais ir jaunesni.
3.3. Komandos sudėtis – 10 žaidėjų ir vadovas.
4. Čempionatų vadovavimas, vykdymas, vietų ir nugalėtojų nustatymas, teisėjavimas, protestų padavimo tvarka, komandų priėmimo tvarka ir sąlygos, paraiškų registracija ir apdovanojimas vykdomas pagal 2017 m. 56-ojo Lietuvos ritinio čempionato nuostatus.
4.1 Čempionatų rungtynės žaidžiamos pagal ”Lietuviško ritinio varžybų taisykles” 2004 m.
4.2 Už pergalę rungtynėse skiriami 4 taškai, už lygiąsias – 2 taškai, už pralaimėjimą – 1 taškas.
4.3 Varžybų pradžia 11 val. komandų registracija Plungės miesto stadione rugpjūčio 26 d. 10 val.
5. Teisėjavimas
5.1 Jaunimo čempionato vyr. teisėju skiriamas Povilas Rubinas (nacionalinė kategorija Plateliai).