Nuostatai

TVIRTINU: ______________

LRSF prezidentas R. Diržius

2023 metų 62-ojo Lietuvos ritinio
čempionato nuostatai

1. Tikslas ir uždaviniai
1.1. Populiarinti ritinio sportą Lietuvoje
1.2. Kelti ritinio žaidėjų meistriškumą
1.3. Išaiškinti geriausią 2023 m. ritinio komandą

2. Čempionato vykdymo laikas ir pravedimo sistema
2.1.Lietuvos ritinio čempionatas vykdomas keturiais turais, ratų sistema. Pirmas turas vyks birželio – 03 – 04 d. Palangoje, antras turas – birželio 10 – 11 d. Plateliuose Plungės raj., trečias turas – liepos 01 – 02 d. Kaune, ketvirtas turas – rugpjūčio 19 – 20 d. Kupiškyje, penktas turas – rugsėjo 16 – 17 d. Vilkaviškyje, šeštas turas – rugsėjo 23 – 24 d. Palangoje.

3. Dalyviai
3.1. 62-me ritinio čempionate dalyvauja: Plungės RRSK „Plateliai“, Vilkaviškio
MRSK „Žiedas“, Kauno RSK „Aisčiai“, Kupiškio MRSK „Aukštaičiai“, Vilkaviškio RRSK „Alvito Širvinta“.
3.2. Kitiems sporto klubams ir ritinio komandoms čempionate leidžiama dalyvauti pagal pateiktas išankstines paraiškas (vienas mėnuo iki čempionato pradžios) ir federacijos tarybos sutikimu.
3.3. Komandos sudėtis – 11 žaidėjų ir treneris.

4. Čempionato vadovavimas, vykdymas, vietų ir nugalėtojų nustatymas
4.1. Ritinio čempionatą vykdo ir jam vadovauja Lietuvos ritinio sporto federacija.
4.2. Čempionato nuostatus ir vykdymo tvarką gali pakeisti tik federacijos taryba.
4.3. Čempionato rungtynės žaidžiamos pagal „Lietuviško ritinio varžybų taisykles“ 2004 m.
4.4. Čempionato rungtynes sudaro du kėliniai po 20 min. gryno laiko su 10 min. pertrauka.
4.5. Kiekvienas žaidėjas aikštėje turi turėti tvarkingą sportinę aprangą su numeriu, atitinkančiu įrašytą rungtynių protokole. Į protokolą leidžiama įrašyti ne daugiau kaip 11 žaidėjų, turinčių teisę dalyvauti rungtynėse.
4.6. Žaidėjų keitimas neribojamas. Leidžiamas atgalinis keitimas. Vienu metu galima keisti ne daugiau kaip du vienos komandos žaidėjus.
4.7. Už pergalę rungtynėse skiriami – 4 taškai, už lygiasias – 2 taškai, už pralaimėjimą – 1 taškas, už neatvykimą – 0 taškų.
4.8. Čempionato nugalėtojai nustatomi pagal didžiausią surinktų taškų sumą.
4.9. Surinkus vienodą taškų sumą dviem komandoms, vieta nustatoma pagal:
4.9.1. pergalių skaičių tarpusavio susitikimuose
4.9.2. įvarčių skirtumą tarpusavio susitikimuose
4.9.3. bendrą pergalių skaičių
4.9.4. bendrą įvarčių skirtumą
4.9.5. didžiausią įmestų įvarčių skaičių visuose susitikimuose
4.9.6. burtų keliu.
4.10. Surinkus vienodą taškų skaičių daugiau kaip dviem komandoms, vieta nustatoma pagal taškų skaičių tarpusavio susitikimuose. Esant šiems rodikliams vienodiems, vietos nustatomos pagal:
4.10.1. pergalių skaičių tarpusavio susitikimuose
4.10.2. įvarčių skirtumą tarpusavio susitikimuose
4.10.3. bendrą pergalių skaičių
4.10.4. bendrą įvarčių skirtumą
4.10.5. didžiausią įmestų įvarčių skaičių visuose susitikimuose
4.10.6. burtų keliu.
4.11. Komandos privalo turėti po du skirtingų spalvų sportinės aprangos komplektus. Aprangos spalvos pasirinkimo pirmenybė teikiama atvykusiai komandai. Žaidžiant abiems atvykusioms komandoms – burtų keliu.
4.12. Komandai neatvykus į varžybas, jai užskaitomas pralaimėjimas 0:7.

5. Teisėjavimas
5.1. Lietuvos ritinio čempionato teisėjavimą vykdo LRSF teisėjų taryba.
5.2. Ritinio čempionato vyr. teisėju skiriamas P. Rubinas (Plateliai, Plungė raj.).
5.3. Teisėjus rungtynėms skiria LRSF teisėjų taryba.
5.4. Pasibaigus rungtynėms, teisėjai per 24 val. privalo išsiųsti rungtynių protokolus LRSF ir pranešti varžybų rezultatus tel. mob. 8-615-12707, el. paštu; Lritinis@gmail.com
5.5. Teisėjai, paskirti teisėjauti čempionato turui, negalintys atvykti į varžybas, praneša apie tai LRSF ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki varžybų pradžios.
5.6. Neatvykus teisėjui į čempionatą, vietinė komisija skiria savo aukščiausios kvalifikacijos teisėją.
5.7. Nedisciplinuotas trenerių elgesys, nesutikimas su teisėjo sprendimais ir t. t. baudžiamas aikštės žaidėjo pašalinimu 2 arba 5 minutėms. Nuobaudą atlieka kapitono nurodytas aikštės žaidėjas.
5.8. Esant ginčytinai situacijai, tik komandos kapitonas gali kreiptis į teisėją dėl priimto sprendimo. Teisėjas tuo atveju privalo greitai ir mandagiai išaiškinti susidariusią situaciją ir tęsti rungtynes.
5.9. Komandai savavališkai nutraukus rungtynes, jai užskaitomas pralaimėjimas 0:7.
5.10. Nesant medicinos personalo, teisėjas privalo nevykdyti varžybų.

6. Protestų padavimo tvarka
6.1. Komandos vadovas arba treneris, paduodantis protestą, privalo tuojau po rungtynių apie tai įspėti teisėjus ir varžovų komandos vadovą arba trenerį. Pareiškimą apie protestą bei motyvus treneris arba vadovas trumpai užrašo į rungtynių protokolą. Turo metu vyr. teisėjas
priima galutinį sprendimą. Komandos vadovas arba treneris, nesutinkantis su vyr. teisėjo sprendimu per 24 valandas gali kreiptis į LRSF teisėjų tarybą.
6.2. Teisėjų taryba nepriima ir nesvarsto protestų, jeigu jie yra dėl neobjektyvaus teisėjavimo, pasiektų įvarčių.

7. Komandų priėmimo tvarka ir sąlygos
7.1. Komandos į varžybas vyksta savo lėšomis (kelionė, maitinimas, nakvynė).
7.2. Varžybų pravedimo bei teisėjavimo išlaidas padengia LRSF.
7.3. Atvykstančios komandos ir teisėjai, norintys gauti nakvynę, praneša apie taipriimančiai komandai ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki rungtynių dienos.
7.4. Turą priimanti komanda kartu su stadiono administracija privalo:
7.4.1. tinkamai paruošti ritinio aikštę, sutinkamai su ritinio taisyklėmis,
7.4.2. užtikrinti medicinos personalo budėjimą varžybų metu. Medicinos personalui užbudėjimą rungtynių metu apmoka LRSF.

8. Paraiškų registracija
8.1. Komandos, dalyvaujančios čempionate, privalo iki 2023 05 31 užregistruoti paraiškas LRSF (Žalgirio 15, Vilkaviškis, tel. 8-615-12707 el.p.:Lritinis@gmail.com)
8.2. Paraiškos galioja esant klubo antspaudui, vadovo ir gydytojo parašui.

9. Apdovanojimas
Ritinio komandai, laimėjusiai pirmąją vietą, suteikiamas Lietuvos Respublikos čempiono vardas. Komanda apdovanojama LRSF diplomu ir prizu. Komandos žaidėjai, vadovas ir treneris apdovanojami I laipsnio diplomais ir medaliais. Komandos, užėmusios II ir III vietas, apdovanojamos atitinkamo laipsnio diplomais ir medaliais. Čempionato geriausi žaidėjai apdovanojami asmeninėmis dovanomis.