Ritinio taisyklės

Lietuviško ritinio varžybų
taisyklės
2004 m.
VARŽYBŲ DALYVIAI
1. Dalyvių amžius
Varžybų dalyvių amžius nustatomas atskirų varžybų nuostatuose.
2. Žaidėjų teisės ir pareigos

1. Žaidėjas turi gerai išmanyti ir tiksliai laikytis varžybų taisyklių. 2. Žaidimo metu komandos dalyvis gali kreiptis į teisėją tik per savo komandos kapitoną. 3. Per vieną parą žaidėjas gali dalyvauti tik vienose rungtynėse. Išimtinais atvejais, jei pagal varžybų tvarkaraštį numatytos per vieną parą dvejos rungtynės, žaidėjas gali dalyvauti ir dvejose, tik žaisti toje pačioje komandoje. 4. Žaidėjai, dalyvaujantys varžybose, turi turėti gydytojo leidimą.

3. Žaidėjų skaičius

Žaidime dalyvauja dvi komandos, kurių kiekvienoje yra po 7 žaidėjus, tarp jų vienas vartininkas, kurį prieš prasidedant rungtynėms nurodo komandos kapitonas. Komandai leidžiama pradėti žaisti kai joje yra ne mažiau kaip 4 žaidėjai. Jei žaidžiant komandoje lieka mažiau kaip 4 žmonės, žaidimas nutraukiamas ir šiai komandai įskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:7. Vartininką, susižeidusį žaidimo metu, gali pakeisti bet kuris komandos žaidėjas, apie tai pranešęs teisėjui. Žaidėjas, teisėjo pašalintas iš aikštės 2 min., 5 min., ar iki žaidimo pabaigos, negali būti pakeistas kitu. Komandoje gali būti 5 atsarginiai žaidėjai. Žaidėjų keitimas neribojamas, tiktai aikštėje negali būti daugiau kaip 7 žaidėjai. Apie keitimą reikia pranešti sekretoriui ir aikštės teisėjui. Keitimas vykdomas ne žaidimo metu prie vidurio linijos.

Baudos už 3. dalyje išdėstytų taisyklių pažeidimą
Jei žaidėjas pakeitė vartininką, apie tai nepranešęs teisėjui, ir sugavo rankomis ritinį vartininko aikštelėje, priešininko komanda gauna teisę atlikti 16 m. baudinį. Žaidėjo išėjimas iš aikštelės be teisėjo leidimo (išskyrus atvejus, kai žaidėjas sužeidžiamas) laikomas nedrausmingu elgesiu ir baudžiamas 2 min. bauda. Jei aikštelėje atsiranda daugiau kaip 7 žaidėjai, komanda baudžiama taip pat 2 min. bauda.
4. Žaidėjų apranga ir apavas
Žaidėjų aprangą sudaro sportiniai marškinėliai, kelnaitės, getrai ir sportinė avalynė. Apranga turi būti švari ir tvarkinga. Ant marškinėlių priekinės ir nugarinės dalies turi būti numeriai. Komandos žaidėjai turi turėti vienodą sportinę aprangą.
Baudos už 4. dalyje išdėstytų taisyklių pažeidimą
Šias taisykles pažeidęs žaidėjas pašalinamas iš aikštelės. Jis į žaidimą gali grįžti tiktai teisėjui leidus, po to, kai susitvarkys savo aprangą ir avalynę. Žaidėjas į aikštelę gali grįžti tik tuomet, kai ritinys nežaidžiamas.
ŽAIDIMO AIKŠTĖ IR ĮRANKIAI
5. Aikštelės matmenys
Žaidimo aikštė yra 80-110 m. ilgio ir 40-75 m. pločio stačiakampis. Respublikos pirmenybių finalinėms varžyboms aikštė turi būti ne trumpesnė kaip 90 m. ilgio.
6. Sužymėjimai

Aikštė turi būti sužymėta linijomis, ne siauresnėmis kaip 12 cm. pločio, einančiomis vienoje plokštumoje su aikštės paviršiumi. Ilgosios linijos, ribojančios aikštę, vadinamos šoninėmis, trumposios – vartų linijomis. Aikštės kampuose ant bukagalių kotelių, ne trumpesnių kaip 1 m. įsmeigiamos vėliavėlės. Skersai aikštelės išvedama vidurio linija, o per 10 m. nuo jos iš abiejų pusių pažymimos pradinio ritinimo fronto linijos, lygiagrečios vidurio linijai. 20 m. nuotolyje nuo vartų linijos išvedamos joms lygiagretės kontrolinės linijos. Plotas tarp vartų linijų ir kontrolinių linijų vadinamas įvarčio zona. Kontrolinių linijų susikirtimas su šoninėmis linijomis pažymimas vėliavėlėmis. Įvarčio zona tuo pačiu vadinama vartininko aikštele. Linijų plotis įskaitomas į aikštelės plotą ir tomis linijomis apriboja aikštelių dydį.

7. Vartai
Ant vartų linijos pastatomi vartai. Juos sudaro vienas horizontalus ir du vertikalūs virpstai, esantys vienodame nuotolyje nuo kampinių vėliavėlių ir 7,32 m. (matuojant iš vidaus) viena nuo kito (futbolo vartai).
8. Ritinys
Žaidimui naudojamas guminis 17 cm. skersmens ir 2,5 cm. storio (iš kraštų) ritinys. Kad būtų patogiau ritinį laikyti, iš abiejų jo galų padarytos žiedinės išpjovos. Ritinio svoris 600-700 g. Žaidimo metu ritinį galima pakeisti, tik teisėjui leidus. Žaidimui gali būti parinkti ir du ritiniai. Kai vienas išrieda toli už aikštelės ribų, žaidžiama su kitu.
9. Ritmuša (lazda)
Kiekvienas žaidėjas turi ne ilgesnę kaip 150 cm. riestu galu ritmušą (lazdą). Ritmuša bet kurioje vietoje negali būti platesnė kaip 10 cm., riesto galo ilgis – ne daugiau kaip 40 cm. Vartininko ritmuša gali būti iki 15 cm. pločio.
TEISĖJAI
10. Aikštės teisėjas
Kiekvienoms rungtynėms skiriamas teisėjas.
1. Teisėjas stebi, kad būtų laikomasi žaidimo taisyklių ir priima sprendimus visais ginčytinais atvejais. Teisėjo sprendimas galutinis.
2. Teisėjo įgaliojimai vadovauti žaidimui prasideda nuo to momento, kai jis švilpuku duoda ženklą pradėti žaidimą. Jis gali skirti bausmę už nusižengimus, padarytus ir tada, kai žaidimas buvo sustabdytas arba ritinys nežaidžiamas.
3. Teisėjas neturi skirti bausmės tais atvejais, kai tai gali būti naudinga nusižengusiai komandai.
4. Teisėjas turi teisę sustabdyti žaidimą, po bet kokio taisyklių pažeidimo, o taip pat laikinai sustabdyti arba galutinai jį nutraukti tais atvejais, kai mano, kad tai reikalinga (nepalankus oras, žiūrovų kišimasis ir kitos priežastys).
Nutraukęs žaidimą, teisėjas turi surašyti apie tai aktą, nurodydamas priežastis ir nusiųsti jį ritinio sporto federacijai.
5. Už nesportinį elgesį, teisėjas turi teisę pašalinti žaidėją iš aikštelės, neperspėjęs iš anksto.
Prieš žaidimo pradžią teisėjas turi patikrinti, ar aikštė paruošta pagal taisykles, ar teisingai ji sužymėta, ar įrankių matmenys tokie, kaip numatyta taisyklėse, ar atitinka taisykles žaidėjo apranga ir apavas, ir ar yra budintis medicinos personalas.
6. Teisėjas turi teisę prieš žaidimo pradžią įspėti žaidėją arba neleisti jam žaisti, jeigu jis apsirengęs ne pagal taisykles arba nedrausmingai elgiasi.
7. Teisėjas neturi leisti niekam, išskyrus žaidėjus ir šoninius teisėjus, įžengti į aikštę be jo leidimo.
8. Jeigu žaidėjas rimtai sužeistas, teisėjas turi sustabdyti žaidimą, pasiūlyti kuo greičiau išnešti žaidėją iš aikštelės, kad jam būtų suteikta medicininė pagalba, ir nedelsiant atnaujinti žaidimą. Jeigu žaidėjas pats pajėgia nueiti iki šoninės arba vartų linijos, medicininė pagalba jam suteikiama už aikštelės ribų.
9. Kiekvieną kartą sustabdęs žaidimą, teisėjas nedelsdamas turi duoti signalą jam atnaujinti. Bet kokį sąmoningą žaidimo užtesimą teisėjas turi traktuoti kaip nedrausmingą elgesį. Už 9. dalyje išdėstytų taisyklių pažeidimą taikomos baudos (žiūrėti 3. dalį)
11. Šoniniai teisėjai
Teisėjui padėti skiriami du šoniniai teisėjai. Jų pareigos – vėliavėlės mostelėjimu signalizuoti apie pastebėtus varžybų taisyklių pažeidimus, ritinio išriedėjimą per šoninę liniją, o taip pat iškelti vėliavėlę aukštyn, kai ritinys perkerta vartų liniją (kai laimimas taškas).
12. Sekretorius laikininkas
Sekretorius laikininkas seka žaidimo laiką ir jam pasibaigus, praneša teisėjui švilpuku. Sekretorius laikininkas rašo rungtynių protokolą, kuriame užrašo kiek kurios komandos žaidėjai pelnė taškų, pažymi žaidėjų keitimus, fiksuoja iš aikštės pašalintų žaidėjų laiką.
ŽAIDIMO TAISYKLĖS
13. Bendros žaidimo taisyklės
1. Žaidimo tikslas – išritinti ritinį iš aikštės pro varžovo ginamus vartus arba per galinę liniją.
2. Ritinį ritina kiekvienos komandos žaidėjai pakaitomis. Neleidžiama tos pačios komandos žaidėjams ritinti ritinį du kartus iš eilės, išskyrus tuos atvejus, kai pažeidžiamos taisyklės.
3. Ritinį ritinti varžovų komandos link gali bet kuris komandos žaidėjas.
4. Vienos komandos žaidėjams draudžiama trukdyti kitos komandos žaidėjams atlikti ritinimą. Žaidėjas kuris sąmoningai trukdo atlikti ritinimą, gali būti įspėtas arba pašalintas iš žaidimo 2 arba 5 minutėms.
14. Ritinio ritinimas
Ritinys gali būti paritintas viena ranka bet kokiu būdu (įsibėgėjus arba iš vietos) taip, kad jis riedėtų žeme. Sviestas ritinys oru gali skrieti ne daugiau kaip 12 metrų.
Ritinį ritinti galima iš tos vietos, kurioje jis sustabdomas arba sustoja savaime. Išimtį sudaro 17. dalyje nurodyti atvejai. Leidžiama ritinį pasinešti, permesti arba perduoti jį kitam komandos žaidėjui, stovinčiam bet kurioje aikštės vietoje, nepriartėjant prie besiginančios komandos žaidėjų vartų linijos. Ritinant ritinį įsibėgėjus, įsibėgėjimo nuotolis neribojamas, tačiau ritinys iš rankų turi būti išleistas ne vėliau kaip pribėgus prie jo sustabdymo vietos arba atitinkamo tos vietos nuotolio, kai ritinys perduotas į kitą aikštelės kraštą. Visais atvejais ritinys turi būti paritintas varžovų komandos link ne vėliau kaip per 10 sekundžių nuo jo sulaikymo arba savaiminio sustojimo.
Baudos už 14. dalyje išdėstytų taisyklių pažeidimą
Visais atvejais už ritinio ritinimo taisyklių pažeidimą komanda baudžiama ritinio perdavimu varžovų komandai. Ši atlieka ritinimą iš tos vietos, kur stovėjo (turėjo stovėti) taisykles pažeidęs žaidėjas (išimtį sudaro 18. dalyje nurodyti atvejai).
15. Ritinio stabdymas
Ritinį stabdyti leidžiama ritmuša, neišmetant jos iš rankų. Stabdyti ritinį kūnu, rankomis, kojomis, prieš tai nepalietus ritmuša – draudžiama. Kartą ritmuša paliestą, bet nesustabdytą ritinį galima stabdyti bet kokiu būdu (rankomis, kojomis, ir kt.).
Jeigu stabdant ritinys atmušamas į priekį, eilinis ritinimas atliekamas iš stabdymo vietos.
Vartininkas vartų aikštelėje ritinį gali stabdyti bet kokiu būdu. Už vartų aikštelės ribų veikia bendros visiems žaidėjams nustatytos taisyklės.
Baudos už 15. dalyje išdėstytų taisyklių pažeidimą
Už neteisingą ritinio sustabdymą, ritinys perduodamas varžovų komandai ritinti iš tos vietos, kurioje buvo pažeistos stabdymo taisyklės.
16. Žaidimas įvarčio zonoje
Įvarčio zonoje gali būti tiktai besiginančios komandos žaidėjai. Puolančios komandos žaidėjams draudžiama peržengti kontrolinę liniją. Tais atvejais, kai besiginančios komandos žaidėjo paritintas ritinys lieka įvarčio zonoje, puolančios komandos žaidėjas po teisėjo švilpuko atsineša ritinį iš įvarčio zonos ir ritina jį nuo kontrolinės linijos.
Baudos už 16. dalyje išdėstytų taisyklių pažeidimą
Jeigu puolančiosios komandos žaidėjas (ridendamas arba stabdydamas) peržengia kontrolinę liniją, komanda baudžiama ritinio ritinimu nuo kontrolinės linijos puolančiosios komandos link.
17. Žaidimas vartininko aikštelėje
Vartininkas įvarčio zonoje (vartininko aikštelėje) gali stabdyti ritinį ritmuša arba bet kuria kūno dalimi.
Jeigu vartininkas pats sulaiko judantį ritinį savo zonoje, jis turi teisia jį pasinešti į priekį, iki savo zonos kontrolinės linijos. Kai ritinį vartininkas perduoda ritinti kitam žaidėjui arba žaidėjas perduoda ritinį ritinti vartininkui, ritinys ritinamas iš tos vietos, kurioje jis buvo sulaikytas.
Baudos už 17. dalyje išdėstytų taisyklių pažeidimą
Kiekvienu atveju, kai taisyklės pažeidžiamos savo įvarčio zonoje, nusikaltusi komanda baudžiama ritinimu į vartus. Kitų nusižengimų atvejais baudos metamos iš nusižengimo vietos.
18. Užribis
Užribis esti tuomet, kai ritinys per šoninę liniją išrieda iš aikštės, nepriklausomai nuo to, kur stovėjo besiginančios komandos žaidėjas, aikštelėje ar už jos ribų.
19. Kampinis
Kai besiginančios komandos žaidėjų paliestas ritinys išrieda iš aikštės per šoninę linijos atkarpą, esančią tarp vartų ir kontrolinės linijų, skiriamas kampinis. Šiuo atveju puolančios komandos žaidėjas ritinį ritina besiginančios komandos vartų link nuo kontrolinės linijos iš už šoninės linijos, jos neperžengdamas, pro tą šoną, pro kurį ritinys išriedėjo iš aikštelės.
20. Ritinimas į vartus
Kai teisėjo paskirtą baudą – ritinimą į vartus, puolančiosios komandos žaidėjas jį atlieka iš 16 m. atstumo. Baudos ritinimo į vartus metu įvarčio zonoje gali būti tiktai vienas vartininkas. Metimas atliekamas neįsibėgėjus, nepakeliant nuo žemės atraminės kojos. Metimo metu metančiajam pažeidus taisykles, vartininkas žaidimą pradeda nuo 20 m. linijos.
21. Žaidimo laikas
Žaidimas trunka 40 minučių. Žaidimo laikas dalijamas į du kėlinius. Kėlinys tęsiasi 20 minučių gryno laiko. Tarp kėlinių 10 minučių pertrauka. Jeigu pagal varžybų sąlygas būtina nustatyti nugalėtoją (vykdant varžybas vieno minuso sistema), o jos per nustatytą laiką baigėsi lygiosiomis, tai komandoms skiriamas papildomas 10 min. laikas. Prieš papildomą laiką daroma 5 min. pertrauka, ir iš naujo traukiami burtai aikštei ir pradiniam ritinimui išaiškinti. Papildomas laikas žaidžiamas be pertraukos, bet po 5 žaidimo minučių komandos pasikeičia aikštėmis. Jeigu ir po papildomo laiko rezultatas lygus, po 5 min. pertraukos žaidimas tęsiamas iki pirmo rezultato pakitimo. Šiuo atveju komandos aikštėmis nesikeičia, o žaidžia toje aikštėje, kurioje baigėsi 10 min. papildomas laikas.
22. Rungtynių pradžia ir žaidimo atnaujinimas
Prieš pradedant rungtynes, metami burtai aikštei arba pradiniam ritinimui išsirinkti.
Pradiniam ritinimui abi komandos atsistoja už savo aikštės pradinio ritinimo linijos. Pradinio ritinimo teisę gavusi komanda po teisėjo signalo ritinį ritina varžovų komandos link. Atliekant pradinį ritinimą, nė vienas bet kurios komandos žaidėjas neturi teisės peržengti savo aikštės pradinio ritinimo fronto linijos tol, kol ritinys neperriedės besiginančios komandos aikštės pradinio ritinimo fronto linijos, nenustos riedėjęs arba neišriedės į užribį. Pradinio ritinimo metu, ritinį ritinantis žaidėjas negali ritinio permesti centro linijos.
Žaidimo atnaujinimas po įvarčio
Po įvarčio nukentėjusi komanda žaidimą pradeda taip pat, kaip ir žaidimo pradžioje.
Po pertraukos tarp kėlinių
Po pertraukos tarp kėlinių komandos pasikeičia aikštėmis ir pradinį ritinimą nuo pradinio ritinimo fronto linijos atlieka ta komanda, kuri jo nevykdė žaidimo pradžioje.
Pastaba: įvartis, pasiektas tiesiog pradiniu ritinimu, įskaitomas.
Po užribio
Po užribio ritinys ritinamas tos komandos link, kurios žaidėjas paskutinį kartą prieš išriedant ritiniui iš aikštės lietė jį ritmuša arba bet kuria kūno vieta. Į užribį išritintą ritinį reikia ritinti iš tos vietos, kurioje jis išriedėjo.
Po kiekvienos žaidimo pertraukos
Atnaujinus žaidimą, nutrauktą dėl nenumatytos žaidimo taisyklėmis priežasties, ritinys ritinamas iš tos vietos, kurioje jis buvo žaidimo stabdymo metu. Ritina ta komanda, kuriai priklauso eilinis ritinimas. Kiekvienu tokiu atveju besiginanti komanda turi atsitraukti per 12-15 metrų nuo ritinį ritinančio žaidėjo.
Baudos už 22. dalyje išdėstytų taisyklių pažeidimą
Jei atliekant pradinį ritinimą kurios nors komandos bent vienas žaidėjas pažeidžia taisykles, tada nuo vidurio linijos skiriamas baudos ritinimas nusikaltusios komandos vartų link.
23. Žaidžiamas ir nežaidžiamas ritinys
Ritinys nežaidžiamas tada:
1. Kai jis visiškai išrieda už šoninės linijos, arba galinės aikštės linijos
2. Kai teisėjas sustabdo žaidimą.
Visą kitą laiką ritinys laikomas žaidžiamu.
24. Žaidėjų keitimas
1. Aikštėje žaidžiantys ritininkai gali būti pakeisti atsarginiais, kurie yra įrašyti į varžybų protokolą.
2. Į aikštę įeinantis žaidėjas turi iš anksto pranešti sekretoriui -laikininkui kokį žaidėją jis pakeis ir, pakeldamas ranką, prisistatyti aikštelės teisėjui.
3. Žaidėjų keitimas neribojamas.
25. Rungtynių rezultatas
Įvartis įskaitomas, kai ritinys išritinamas iš aikštės per galinę liniją šalia arba virš vartų (1 taškas) į vartus (3 taškai). Realizuotas baudos ritinimas į vartus – 2 taškai.
Komanda, rungtynių metu pelniusi daugiausia taškų, laikoma nugalėtoja.
Jeigu abi komandos nepasiekė nė vieno taško arba pelnė po lygiai taškų, žaidimas laikomas pasibaigęs lygiosiomis.
Pastaba: vieno minuso sistema vykdomuose turnyruose ir susitikimuose, kuriuose reikia išaiškinti nugalėtoją, rungtynės negali baigtis lygiosiomis (žiūrėti 21. dalį)
(patvirtinta federacijos tarybos posėdyje 2004-05-01)
Lietuvos ritinio sporto federacija
Sutrumpintos “Lietuviško ritinio varžybų taisyklės” 2004 m.
Ritinys žaidžiamas futbolo aikštėje (90-110 m. ilgio ir 40-75 m. pločio stačiakampis), žaidimo aikštė turi būti sužymėta: aikštės kampuose įsmeigiamos vėliavėlės (ne trumpesnės 1 m.), skersai aikštės per vidurį pažymima vidurio linija, o 10 m. nuo jos iš abiejų pusių pažymimos pradinio ritinimo linijos, lygiagrečios vidurio linijai. 20 m. atstumu nuo vartų linijų, skersai aikštės, pažymimos joms lygiagrečios kontrolinės linijos. Zona tarp vartų linijos ir kontrolinės linijos (20 m. linijos) vadinama vartininko aikštele. Ant vartų linijos vienodu atstumu nuo kampinių vėliavėlių yra vartai (vidus 7.32 m. – futbolo vartai).
Žaidžiama su 17-18 cm skersmens, 2.5 cm storio ir 600-700 gr. svorio guminiu ritiniu. Kiekvienas žaidėjas turi ne ilgesnę kaip 150 cm riestu galu ritmušą (lazdą). Riesto galo ilgis ne daugiau kaip 40 cm., o plotis ne daugiau kaip 10 cm (vartininko ritmušos plotis iki 15 cm).
Aikštėje žaidžia dvi komandos po septynis žaidėjus (įskaitant vartininką), sustojusios viena prieš kitą 15-20 metrų atstumu. Žaidimo tikslas išritinti ritinį per varžovų aikštės galinę vartų liniją (vienas taškas) arba į vartus (trys taškai).
Ritinį ritina kiekviena komanda pakaitomis (išskyrus kai pažeidžiamos taisyklės). Ritinys ritinamas ranka bet kokiu būdu, taip kad riedėtų žeme, negalima trukdyti priešininkų komandos žaidėjams mesti ritinį. Męstas ritinys oru gali skriesti ne daugiau kaip 12 m. Ritinį galima stabdyti tik ritmuša (lazda), neišmetant jos iš rankų. Ritmuša paliestą, bet nesustabdytą ritinį galima stabdyti bet kokiu būdu (rankomis, kojomis, ir kt.). Vartininkas, vartininko aikštelėje, gali stabdyti bet kokiu būdu (kitoje aikštės vietoje kaip eilinis žaidėjas). Ritinį ritinti galima iš tos vietos, kurios jis sustabdomas. Leidžiama ritinį pernešti, permesti ar perduoti kitam komandos žaidėjui, tačiau ritinys turi būti paritintas varžovų komandos link ne vėliau kaip per 10 s. nuo jo sustabdymo ir neperžengiant ritinio stabdymo vietos (linijos skersai aikštės). Visais atvejai už ritinio ritinimo arba stabdymo taisyklių pažeidimus komanda baudžiama ritinio perdavimu varžovų komandai ir ritinimu iš prasižengimo vietos.
Vartininko aikštelėje gali būti tiktai besiginančios komandos žaidėjai. Jeigu komandos žaidėjai pažeidžia taisykles vartininko aikštelėje, tai ta komanda baudžiama 16 m. baudiniu į vartus (du taškai), metimas atliekamas neįsibėgėjus.
Žaidžiama du kėlinius po 20 min. gryno laiko. Tarp kėlinių 10 min. pertrauka. Žaidimas pradedamas vienai iš komandų (nustatoma burtų keliu) ritinį ritinant nuo pradinio ritinimo linijos (10 m. iki vidurio linijos). Pradinio ritinimo metu nei viena iš komandų negali peržengti pradinio ritinimo linijų (10 m. iki vidurio linijos). Įvartį praleidusi komanda, žaidimą pradeda nuo pradinio ritinimo linijos. Už sąmoningą, šiurkštų taisyklių pažeidimą arba nesportinį elgesį rungtynių metu komandos žaidėjai gali būti baudžiami: įspėjimu arba pašalinimu iš aikštės 2 min., 5 min., iki rungtynių pabaigos.
————————————————————————————————————————————-

PATVIRTINTA: Lietuvos ritinio sporto federacijos

Tarybos posėdyje 2009 m. rugsėjo 12 d.

LIETUVOS RITINIO SPORTO VARŽYBŲ

IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO SAUGUMO TAISYKLĖS

 1. Šios taisyklės taikomos ritinio varžyboms ir renginiams kuriuos organizuoja Lietuvos ritinio sporto federacija ir jos nariai.
 1. Varžybos ar renginiai vykdomi pagal varžybų nuostatus. Varžybų nuostatai gali būti parengiami konkrečioms varžyboms arba visam čempionatui. Varžybų ar renginio nuostatus rengia ir už jų vykdymą atsako varžybų ar renginio organizatorius.
 1. Varžybos ir kiti renginiai gali būti vykdomi sporto bazėse ir atvirose teritorijose, kuriose galima užtikrinti dalyvių ir žiūrovų saugumą, tamsiu paros metu žaidimo vieta turi būti apšviesta.
 1. Varžybos ir kiti renginiai gali būti vykdomi sporto bazėse ir atvirose teritorijose, suderinus naudojimosi jomis sąlygas su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais.
 1. Varžybų ar renginių organizatoriai atsako už dalyvių ir žiūrovų saugumą ritinio varžybų ar renginių metu. Per varžybas ar renginį dalyviams ir žiūrovams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su varžybų ar renginio saugumo reikalavimais. Jeigu dalyviai ir žiūrovai nesilaiko nustatytų varžybų ar renginio saugumo reikalavimų ir viešosios tvarkos taisyklių, organizatorius už žiūrovo patirtą ir (ar) kitiems sukeltą žalą neatsako.
 1. Varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi užtikrinti žmonių bei varžybose ar renginyje naudojamo turto saugumą:

6.1.   Savo ar saugos tarnybų pajėgomis palaikyti viešąją tvarką ir prižiūrėti varžybų ar renginio teritoriją, sporto bazę, kad į ją nebūtų įnešti ginklai, pirotechninės priemonės ir kiti daiktai, kuriais gali būti sužaloti žmonės, bei psichotropinės medžiagos ir alkoholis, arba padėti policijai tai padaryti;

6.2.   Rengiant sudėtingus ar potencialiai pavojingus renginius – suderinti su policija saugumo užtikrinimo planą, numatantį būdus ir priemones bei suderintus organizatorių ir policijos veiksmus;

6.3.   Komerciniams mokamiems renginiams – visais atvejais sudaryti sutartis su saugos tarnybomis arba policija dėl viešosios tvarkos palaikymo ir renginio saugumo užtikrinimo;

6.4.   Ritinio varžybų ir kitų renginių metu žiūrovai gali būti tik jiems skirtose vietose. Žiūrovams draudžiama būti arti žaidimo aikštės ar kitose vietose kurias nurodo organizatoriai.

6.5.   Varžybų ir kitų renginių metu draudžiama:

–            į sporto bazę, varžybų ar renginio vietą įleisti nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų apsvaigusius asmenis bei asmenis, turinčius alkoholinių gėrimų, ginklų ar daiktų, kurie gali būti naudojami kaip ginklai;

–            sporto bazėje, varžybų ar renginio vietose vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar psichotropines medžiagas;

–            sporto bazėse, varžybų ar renginio vietose prekiauti gėrimais ne plastikinėje ar popierinėje taroje;

–            į sporto bazės, arenos tribūnas ar sporto aikštės prieigas įsinešti gėrimus skardinėje ar stiklinėje taroje;

–            mėtyti į aikštę įvairius daiktus, kurie negali sužaloti, tačiau trukdo rungtynių dalyviams;

–            mėtyti į aikštę įvairius kietus daiktus, kurie gali fiziškai sužaloti ir trukdyti rungtynių dalyviams;

–            naudoti agresyvius veiksmus, grasinimus, įžeidinėjimus ar smurtą žaidėjų, trenerių, komandų atstovų, sekretoriato darbuotojų, kitų žiūrovų ir bet kokių kitų asmenų atžvilgiu;

–            ritinio varžybų ar rungtynių, renginių metu ar iš karto po jų sporto bazėje, varžybų ar renginio vietoje deginti įvairius daiktus, naudoti pirotechniką, petardas ar fejerverkus;

–            iškabinti ritinio varžybų ar rungtynių, renginių vietoje įžeidžiančias, rasistines, tiesiogiai ar netiesiogiai provokuojančias smurtą iškabas, plakatus, atvaizdus, simbolius, tekstus ir pan.

 1. Ritinio varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi palaikyti švarą ir tvarką:

7.1.           Nedideliems renginiams ar varžyboms – įsipareigoti palaikyti švarą ir tvarką,     sutvarkyti renginio/varžybų vietą jam pasibaigus, jeigu sutartyse dėl bazių ar teritorijų naudojimosi sąlygų su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais nėra numatyta kitaip;

7.2.            Dideliems renginiams ar varžyboms – sudaryti sutartis dėl švaros palaikymo ir teritorijos sutvarkymo su specialiomis, tokia veikla užsiimančiomis įmonėmis, jeigu sutartyse dėl bazių ar teritorijų naudojimosi sąlygų su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais nėra numatyta kitaip;

7.3.           Ilgesnių kaip 2 val. ir renginių su lauko prekyba vietas aprūpinti reikalingu pagal numatomą dalyvių ar žiūrovų skaičių kiekiu lauko tualetų (ne mažiau kaip 1 tualetas 500 žmonių);

7.4.           Užtikrinti, kad renginiuose ar varžybose, kurie skirti vaikams ir jaunimui iki 18 metų, nebūtų prekiaujama alkoholiniais gėrimais bei alumi ir jie nebūtų vartojami;

7.5.           Renginių metu neviršyti garso lygio, būtino įgarsinti renginio teritoriją ar vietą.

 1. Ritinio varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi turėti reikiamus leidimus renginyje ar varžybose numatomai veiklai:

8.1.           Planuojant laikinus statinius (scenas, stendus, palapines, įrenginius ar kitus statinius) – parengti jų išdėstymo renginio ar varžybų vietoje schemą bei suderinti ją su atitinkama priešgaisrinės apsaugos tarnyba;

8.2.           Jeigu prekybą renginio metu leista organizatoriams prašant – užtikrinti, kad prekiaujantys turėtų reikiamus leidimus;

8.3.           Veiklai ar darbams, kuriems būtini specialūs leidimai ar licencijos (pvz.: atrakcionai, fejerverkai, scenų konstrukcijų montavimas, darbas su elektrine įranga ir pan.), turėti reikiamus atitinkamų institucijų leidimus arba licencijas tai veiklai;

8.4.           Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, šių taisyklių, nustatytų viešosios tvarkos, kelių eismo, priešgaisrinės apsaugos, darbo saugos ir kitų taisyklių, gerbti visuomenės priimtas moralės vertybes, vykdyti valdžios atstovų bei policijos pareigūnų reikalavimus.

 1. Ritinio varžybų ir renginių organizatoriai privalo neleisti dalyvauti varžybose asmenims, kurie nustatytu laiku nepasitikrino sveikatos ir nepateikė nustatytos formos pažymos. Ritinio sporto klubų, komandų vadovai yra tiesiogiai atsakingi už sportininkų sveikatos patikrinimo kontrolę.
 1. Visų ritinio varžybų ir renginių metu sporto bazėje, varžybų ir renginių vykdymo vietoje privalo budėti aptarnaujantis medicinos personalas, kuris galėtų suteikti pirmąją medicininę pagalbą.

 1. Ritininkams draudžiama vartoti, o gydytojams, sporto specialistams ir kitiems asmenims – skirti, skatinti ir versti vartoti dopingą ar taikyti jo metodus, uždraustus Pasaulinės antidopingo agentūros ir tarptautinių sporto organizacijų.
 1. Dopingo kontrolė Lietuvoje vykdoma vadovaujantis tarptautiniais dokumentais, kuriuos Lietuvos Respublika yra ratifikavusi ar kitaip prie jų prisijungusi, taip pat tarptautinių organizacijų nustatytais testavimo standartais.
 1. Dopingo ir jo metodų kontrolę Lietuvos Respublikoje vykdo Kūno kultūros ir sporto departamentas arba jo įgaliota institucija.
 1. Organizatoriai atsako už renginio ar varžybų turinį ir kokybę, už dalyvių ir žiūrovų saugumą, taip pat už renginio ar varžybų ir pasiruošimo renginiui ar varžyboms metu naudojamo turto apsaugą.

Lietuvos ritinio sporto

federacijos prezidentas                                                      Rimantas Diržius